دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ آیت الله جعفر سبحانی PDF

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ آیت الله جعفر سبحانی PDF

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ آیت الله جعفر سبحانی PDF با کیفیت بالا در وب سایت پی دی اف رسان برای شما گردآوری شده است. در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن، در فکر و ﺧﺮدورزي و بعدا اﻧﺘﺨﺎب عقیده درﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر پر ارزش است،زﻳﺮا ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ باور و طرز فکر، حتما، در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر آدﻣﻲ،جلوه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﺎورﻫﺎﺳﺖ. معمولا فرق اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻋﺎدل و… ﻇﺎﻟﻢ و ﺗﺒﻬﻜﺎر، ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺗﻔﻜـﺮ آﻧﻬـﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد. اوﻟـﻴﻦ وظیفه اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻧﻴﻚ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا،چهره زﻧﺪﮔﻲ اﻧـﺴﺎن را دﮔﺮﮔﻮن می کند. این کتاب کامل و جامع ترین  کتاب معارف اسلامی برای دانشجویان رشته های مختلف می باشد در ادامه مطلب با سایت پی دی اف رسان همراه باشید.

کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی در قالب pdf

کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی رایگان

کتاب اندیشه اسلامی ۱

قیمت کتاب اندیشه اسلامی ۱

📖فهرست مطالب کتاب اندیشه اسلامی ۱ آیت الله جعفر سبحانی پی دی اف رسان :

  • بخش یکم: انسان و ایمان
  • بخش دوم: وجود خدا
  • بخش سوم: صفات خدا
  • بخش چهارم: مسئله شر
  • بخش پنجم: توحید و شرک
  • و …

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف رسان 📚😍

دانلود کتاب کنکوریوم مهر و ماه رشته تجربی

دانلود کتاب آمادگی جسمانی ۲ دکتر لیلا قربانی

دانلود کتاب سووشون سیمین دانشور

⭐⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0