دانلود کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF

دانلود کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF

دانلود کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی PDF با کیفیت بالا در وب سایت پی دی اف رسان برای شما گردآوری شده است. این کتاب خلاصه ای از درس حقوق اداری ایران است که در برنامه دانشگاهی در دو نیمسال تحصیلی با ۲ نام: سازمان اداری کشور و استخدام عمومی، اعمال حقوقی اداری( آیین نامه ها و قراردادهای اداری و حاکمیت قانون) و دادرسی اداری تدریس می شود. از خصوصیت های این کتاب روشنی بحث ها و رعایت ایجاز در بررسی ها و تحلیل های علمی است. در این کتاب در ضمن بحث کلی درمورد حقوق اداری اصول بنیادی آن از قبیل اصل عدم تمرکز اداری و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، اصل قانون مندی سازمان های عمومی، اصل برقراری عدالت در روابط فرد و دولت و احترام به آزادی های فردی، که اصول هادی مدیریت معاصر است، در حدود برنامه درسی به دقت مطالعه و تحلیل شودد. در ادامه مطلب با سایت پی دی اف رسان همراه باشید.

خرید کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی

دانلود PDF کتاب حقوق اداری 

کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی

خرید کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی

دانلود کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی

📖فهرست مطالب کتاب حقوق اداری منوچهر طباطبایی پی دی اف رسان:

  • باب اول: سازمان اداری کشور
  • باب دوم: استخدام دولتی
  • باب سوم: خدمات اداری دولت: پلیس اداری و خدمات عمومی
  • باب چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
  • باب پنجم: مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
  • باب ششم: حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری

 

کتاب های پیشنهادی پی دی اف رسان 📚😍

دانلود کتاب بایسته های حقوق اساسی ابوالفضل قاضی 

دانلود کتاب آناتومی عمومی علی والیانی

دانلود کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول خسرو باقری 

⭐⭐⭐⭐⭐

به این کتاب امتیاز دهید ?
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0